تماس با ما

تماس از طریق فرم

آدرس: یزد- بلوار ١٧ شهریور- روبروی ۵٢ متری امامشهر- اتاق بازرگانی یزد- اتاق شماره 12

شماره تلفن: ۰٣۵٣٧٢۴۵۴٩١ الی ۲

شماره فکس: ۰٣۵٣٧٢۴٣۰٧٣

ایمیل: info@yazdccima.com