خدمات به صنایع

واحد علم و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد خدمات متنوعی را به صنایع استان ارائه میدهد. در این صفحه، بخشی از این خدمات معرفی میگردد.

  1. ایجاد بانک اطلاعات نیروی انسانی مورد نیاز صنایع
  2. ایجاد واحد امداد صنعت (با حضور چهره های علمی) با هدف کمک به صنایع
  3. ایجاد زمینه استفاده از کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ دانشگاه‌ها با هدف آموزش کارکنان صنایع
  4. شناسایی و هماهنگی نیازهای تحقیقاتی صنایع
  5. ارائخ خدمات آموزشی و توانمند سازی کارکنان صنایع
  6. تأمین نیروهای کارآموز و کارورز مورد نیاز صنایع

واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی استان برای دریافت این خدمات با واحد علم و کار اتاق بازرگانی یزد تماس بگیرند.