خدمات به دانجشویان

واحد علم و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد خدمات متنوعی را به دانشجویان در مراکز دانشگاهی سراسر استان یزد ارائه میدهد. در این صفحه، بخشی از این خدمات معرفی میگردد.

  1. اجرای طرح بورسیه شغلی در صنعت ویژه پذیرفته شدگان در کنکور سراسری
  2. ایجاد بانک اطلاعات اشتغال دانش‌آموختگان برای صنایع
  3. معرفی دانشجویان متقاضی انجام پروژه‌های درسی به صنایع
  4. برنامه‌ریزی برگزاری دوره‌های کاربینی برای دانشجویان،
  5. معرفی پروژه های عملیاتی موردنیاز صنایع به دانشجویان
  6. معرفی دانشجویان به صنایع برای دوره های کارآموزی و کارورزی
  7. انجام رویدادهای انتقال تجربه از صنعتگران موفق به دانشجویان
  8. .کمک به برگزای دورههای مهارتی تقاضا‌محور برای ارتقای توانمندی دانش‌آموختگان و دانشجویان

دانشجویان در استان یزد برای دریافت این خدمات با واحد علم و کار اتاق بازرگانی یزد تماس بگیرند.