خدمات اساتید و اعضای هیئت علمی

واحد علم و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد خدمات متنوعی را به اساتید و اعضای هیئت علمی در مراکز دانشگاهی سراسر استان یزد ارائه میدهد. در این صفحه، بخشی از این خدمات معرفی میگردد.

  1. ایجاد فرصت مطالعاتی برای اساتید و دانشجویان در صنایع
  2. ایجاد بانک اطلاعاتی اعضای هیئت علمی با هدف تعریف پروژه در صنایع
  3. برنامه ریزی برای بازدید اعضای هیئت علمی از صنایع با هدف شناسایی و رفع چالش

اساتید و اعضای هیئت علمی در استان یزد برای دریافت این خدمات با واحد علم و کار اتاق بازرگانی یزد تماس بگیرند.