شرکت ساوا

سال تاسیس: 1398 فیلد شغلی: فروش و بازاریابی وب سایت: https://sava.com

درباره شرکت ساوا

تاریخ عضویت: آبان 29, 1402
تعداد موقعیت شغلی: 1
موقعیت شغلی فعال: 0
وضعیت اطلاعات: تایید شده
موقعیت مکانی: یزد - یزد -

موقعیت های شغلی شرکت ساوا